opóźnienia w opłaceniu składki OC

Wygaśnięcie polisy: Jeśli składka nie zostanie opłacona w określonym terminie, polisa OC może wygasnąć, co oznacza, że nie będziesz ubezpieczony. W takim przypadku nie jesteś chroniony przez ubezpieczenie w razie wypadku lub szkody.

Konsekwencje prawne: Opóźnienie w opłaceniu składki OC może skutkować różnymi konsekwencjami prawno-finansowymi, w tym na przykład karą pieniężną, ograniczeniami w prowadzeniu pojazdu, czy nawet karą karną w przypadku kontroli drogowej.