Location: Estonia

Puudel on märkimisväärne võime taluda mitmesuguseid kahjulikke kemikaale, mis on alati nende ümbruses. Puud on miljonite aastate jooksul arenenud, et kaitsta oma juuri, tüvesid, jäsemeid ja lehti mitmesuguste stresside eest,... Read More

Harvendusraie – MetsaAbc- Estnoc

Põllumajanduses tähendab harvendamine mõne taime või mõne taime- või puuosa eemaldamist, mis aitaks neil paremini kasvada. Harvendamine hõlmab teatud taime või puu osade (nt oksad, pungad ja juured) eemaldamist, kuid... Read More

Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh Modal receh... Read More

Cloud computing is an innovative technology platform that has the potential to transform how IT services are delivered and managed. Offering the promise of computing as a utility,Estnoc Cloud computing... Read More