Skip to Content

Hydroa Vacciniforme – Oslo Hudlegesenter

Hydroa Vacciniforme – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • August 17, 2017 www.oslohudlegesenter.no

Hydroa vacciniforme er en sjelden arrdannende blemmesykdom som utløses av sollys. Tilstanden er ekstremt sjelden, og begynner i barnealder… https://goo.gl/kUTt8E

Voted by:
Voted by Cathrine Alexander

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>